Služby

 

Projektovanie
 


1. krok: obhliadka záhrady
zdokumentovanie riešeného pozemku (prácu uľahčia výkresy stavebných plánov, výpisy z katastra, geodetické zameriavania pozemku...), konzultácia s klientom (predstava klienta o budúcom využívaní záhrady)
2. krok: vypracovanie štúdie
vypracované v dvoch variantách (rieši rozdelenie plôch a prvkov na pozemku – úžitková časť, oddychová časť, rekreačná časť, jazierko, detské ihrisko, zeleninový záhon...; predbežný sortiment rastlín a orientačnú cenovú kalkuláciu), môže obsahovať 3D vizualizáciu riešeného objektu. Štúdiu je možné ešte pri konzultácii skombinovať alebo upraviť do konečného štádia.
3. krok: spracovanie projektu
podrobná výkresová dokumentácia (návrh pozemku, osadzovací plán rastlín, vytyčovací plán rastlín a technických prvkov, výkaz výmer, zoznam rastlínného materiálu, plán údržby, príp. rezy a technické detaily) 

Realizácia
 

1. krok: odstránenie buriny
2. krok: zrotavátorovanie pozemku
3. krok: terénne úpravy (modelácie terénu, výkopy, násypy, úprava vlastností pôdy...)
4. krok: stavebné úpravy (stavba chodníkov, terás, treláží, pergol, jazierok, detských ihrísk...)
5. krok: záhonové úpravy (vytýčenie záhonov, výkop jám, výsadba rastlín, mulčovanie)
6. krok: osadzovanie šlapákov, výsadba cibuľovín, založenie trávnika a kvetnatej lúky
7. krok: ukončenie realizácie a poučenie o následnej údržbe 

Údržba
 


1. program: pravidelná údržba, 1x týždenne
  - komplexná starostlivosť o trávnik (kosenie, hnojenie, prevzdušňovanie, odburiňovanie, dosev, odstraňovanie machu, valcovanie,
    odvoz a likvidácia odpadu)
  - komplexná starostlivosť o záhony (odburiňovanie, mulčovanie, hnojenie, rez stromov, krov a trvaliek, postrek proti chorobám a škodcom,
    odvoz a likvidácia odpadu)
2. program: sezónna údržba, 2x ročne
  - jarná – vertikutácia / prevzdušnenie, hnojenie a valcovanie trávnika; rez a hnojenie záhonov, postrek proti chorobám a škodcom;
    odvoz a likvidácia odpadu
  - jesenná – vertikutácia / prevzdušnenie, zhrabávanie lístia a jesenné hnojenie trávnika; obalovanie, prikrývanie, zväzovanie a rez drevín;
    odstraňovanie rastlín, presadby a dosadby
3. program: jednorazová údržba
  - výruby stromov, akútne orezy drevín, kosenie lúk a stavebných pozemkov, orez živých plotov, vertikutácia / prevzdušnenie trávnika...)
4. program: ekologická údržba
  - použitie organických hnojív, ekologických postrekov proti chorobám a škodcom, kosenie vretenovou nemotorovou kosačkou atď..
    Ekologický typ údržby je aplikovateľný na všetky typy programov