Ekozáhrada


  V poslednej dobe zaznamenávame u klientov zvýšený záujem o pestovanie byliniek, ovocia a zeleniny na svojich záhradkách. Na základe našich skúseností a vzdelania aj v oblasti prírodného záhradníčenia sme sa preto rozhodli, že ponúkneme našim zákazníkom plnohodnotný servis v rámci návrhu a zakladania ekologických záhrad. Aká by to však už bola biozáhradka, keby sme ju mali dopovať toxickými pesticídmi a umelými hnojivami? Ekológia je našou prioritou. Vaša zelená oáza sa tak stane absolútne Unique garden (unikátnou záhradou), nakoľko sa jedná o úplne nový spôsob tvorby záhrad na Slovensku.

  Tento typ ekologických záhrad je vhodný aj pre tie najmenšie pozemky. Šetrí vaše financie, pomáha liečiť váš organizmus a zlepšuje psychický stav človeka. Uvedomujeme si, že tento prístup je zatiaľ nový a málo známy. Z toho dôvodu sú našimi klientmi zákazníci, ktorí sú otvorení novým myšlienkam a majú chuť ich realizovať.

  Našu úlohu v tíme Unique garden vnímame ako vysoko odbornú pomoc a usmerňovanie klienta pri realizovaní jeho vlastných cieľov a túžob. Snažíme sa viesť zákazníka k samostatnosti, čo sa týka starostlivosti o záhradu, prípadne ponúkame odbornú údržbu naším tímom záhradníkov
(viď Služby).Čo je to vlastne ekozáhrada?

   Na rozdiel od okrasných záhrad založených len pre ich krásu a estetickú hodnotu sa tvorba ekozáhrad prioritne sústreďuje na úžitkovosť pre človeka a prírodu. To však neznamená, že nie je pekná na pohľad. Estetický pôžitok je dosiahnutý prírodnými formami, ako sú prirodzené tvary stromov a kríkov, rozmanito kvitnúce lúky a trávniky, vodné plochy zrkadliace priestor záhrady, alebo chodníky a pergoly z prírodných materiálov. Treba podotknúť, že množstvo rastlín využívaných v ekozáhradách sa bežne využíva aj v okrasných výsadbách.

   Pri výbere rastlín sa uprednostňujú také druhy, ktoré prinášajú jedlé a využiteľné produkty. Časté argumenty typu: „zeleninu a ovocie kúpim za rohom v supermarkete“, „v obchode ma to vyjde lacnejšie“, „nemám čas na pestovanie“ a pod. môžu byť skreslené. Množstvo ovocných stromov a kríkov je totiž celkom nenáročných na údržbu, netrpia chorobami a dokonca nevyžadujú pravidelný rez. Zeleninové záhony sa môžu nahradiť jedlými trvalkami, ktoré sú menej náročné na starostlivosť. Pokiaľ si uvedomíme ekologický dopad konvenčne pestovaných potravín (výruby pralesov, postreky pesticídmi, preprava z ďalekých krajín a pod.), hodnota vlastných produktov v „bio“ kvalite je neoceniteľná.

   Pri výsadbe by sme mali myslieť aj na živočíchy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou prírodnej záhrady. Príroda si sama dokáže regulovať premnoženie škodcov. Naša úloha spočíva iba v poskytnutí životného priestoru pre užitočné druhy, ktoré požierajú tzv. škodce. Pre tento účel využívame prírodné jazierka, kamene, vtáčie búdky, krmítka atď., aby sa zvýšila biodiverzita v záhrade.


   Jedným z ďalších významných ekologických prvkov ekozáhrady je recyklácia a kolobeh živín na pozemku. Dosiahneme ju napr. kompostovaním biologického odpadu, pričom získame kvalitné hnojivo na zeleninové záhony, alebo ovocné kry. Taktiež zachytávaním dažďovej vody, ktorá obsahuje optimálne chemické zloženie na polievanie rastlín, môžeme výrazne prispieť k ochrane podzemných vôd v krajine. Mulčovaním (prikrývaním) záhonov organickým materiálom (napr. lístím) z vlastnej záhrady zabraňujeme prerastaniu burín a jeho rozkladom sa obohacuje pôda o živiny.

   Celkovo sa veľký dôraz kladie na podporu prirodzených vzťahov medzi organizmami. Výsledkom by mal byť prirodzene fungujúci systém, s následnou minimálnou údržbou a zároveň pestrejšou úrodou. Využívaním prirodzených prírodných princípov sa dopracujeme k zdravej, krásnej a pre životné prostredie užitočnej záhrade. Pobyt v takto živom priestore pôsobí na človeka blahodárne a pre dieťa má výchovný efekt, posilňuje jeho záujem a porozumenie voči prírode.